Anketa

02.08.2016 17:58

Mám na svých webových stránkách několik ANKET. Srovnám všechny ty ankety později,o čem vypovídají i s mým komentářem. Ale upřímně mám rozpaky nad anketou " Je Tomáš Töpfer Váš oblíbený ředitel? " ........ Dnešních 58 ANO a 310 NE něco znamená. Co s tím? Víte,pravda je - asi - taková. Diváci Divadla na Vinohradech znají především naše divadlo a symbolem DnV je nyní současný jeho ředitel. Tak dávají hlasy našemu panu řediteli a " jeho " divadlu. Pak je tady ale kolektiv pracujících " zaměstnanců " našeho divadla bez uvozovek NAŠEHO a leccos v tom kolektivu vidím nebo slyším. Není to stále jen chvála. Tam bych hledal asi příčiny záporného hlasování. Dávám to totiž do souvislostí jako že číst můj web " je zakazováno " a písemně říkat názory,to se už zaměstnanci úplně bojí. Omlouvám se uměleckému souboru,že je beru také jako zaměstnance,když mnozí pouze u nás hostují. Anketa je o oblibě,nikoli o názoru na řízení divadla. Ekonomicky " šlapeme ",to bezesporu,ale OBLIBA je o vztazích mezi lidmi,neboť ty vztahy u divadla jsou jediné,co " nahrazuje " podstatný platový rozdíl reálné mzdy a průměrné celorepublikové mzdy,vždyť platy v našem divadle jsou tristní bez ohledu,že " práce " pod novým vedením je dvojnásobek. Když jsem zakládal tuto anketu,úmyslně jsem dal otázku tak jak jsem ji položil - tedy oblíbený - neoblíbený. A myslel jsem si,že rozdíl bude ve prospěch ředitele. Byl jsem o tom přesvědčen! A víte,co jsem udělal dnes? Dal jsem řediteli své ANO a zvýšil tak počet z 57 ano na 58 ano. I když je mezi námi výročí našeho loňského sporu. Víte,bylo několik názorů,proč chtěl ředitel mojí ženě zakázat vstup do služebních prostor divadla a mezi nimi byla i ta jediná správná. Tedy pravdivá. Samozřejmě ji znám. Kdybych nemiloval naše divadlo,kdybych nemiloval řadu lidí v něm,kdybych nepotřeboval z ekonomických důvodů práci,odešel bych před rokem býval sám ze svého rozhodnutí a kvůli tomu jedinému pravdivému důvodu. Ale rok se sešel s rokem a já již rok provozuji své webové stránky právě dál kvůli divadlu,kvůli lidem i kvůli ekonomickému výdělku. Ten pravdivý ředitelský " důvod " není pro mne mým důvodem k odchodu. Ředitelé se mění,ale  D I V A D L O  zůstává. Od nepaměti.

Anketa bez mého hlasu .....

..... a s mým hlasem. ANO,mám ředitele rád. Jan Veselý