Příběh dušičkový

31.10.2015 18:26

DUŠIČKY !!! Už od dětství jsem vychovávaný uctívat na Dušičky zemřelé,které jsme milovali.Už mám "nahoře" dědu,babičku,tátu,letos i mámu..... A vždycky vzpomínávám i na ostatní známé a samozřejmě,že i na "divadelníky".Také i za naše divadlo a to jen výběr : Otakar Brousek,Jiřina Jirásková,Vladimír Dlouhý,Miroslav Moravec,Vlastimil Brodský,Josef Bláha,Michal Hofbauer,Věra Budilová,Petr Haničinec,Radovan Lukavský,Jiřina Loosová,Jana Kovářová,Radoslav Brzobohatý,Ladislav Zacharník .... pokračoval by ten seznam dlouze a dlouze.A tak jim a všem ostatním,čest Vaší památce!

Dušičková nálada vládne celému hřbitovu .....

Hrob mého dědy a babičky .....

..... svíčky a květiny u Kříže .....

Pravidelně chodíme k panu Václavu Havlovi .....

..... samozřejmě a především  "Dáša" ,paní Dagmar Havlová.

"Konečná" pro všechny ......

..... to si uvědomuji i já.