Tak jak to je .... ??? ... !!!

12.03.2017 15:33

Tak jsem to zase dnes dostal! Tentokrát od šťouralů,kteří si čtou i data a čas mých příspěvků na web. Prý píšu svoje webové stránky v práci v pracovní době ..... Objevení dávno objevené Ameriky! Často jsem v glosách komentoval,že 90% příspěvků píšu doma ve svém volnu a pouze 10% v zaměstnání ve " volných " chvilkách při službě ve vrátnici. Co to jsou ale tzv. " volné chvilky " v mé práci? Chtěli byste vyměnit pohodlí svých zavřených kanceláří za 12 hodin v otevřené a prosklené vrátnici všem na očích? Každou minutu pod všeobecnou kontrolou? Stále pracuji minimálně již svou přítomností v místnosti a hale vrátnice,nemluvě o hromadě povinností kolem. A věnovali byste desítky hodin týdně ve svém volnu tvorbě těchto webových stránek a vlastní peníze na jejich provoz? Nehledě na fakt,že datum a čas ještě není informace,kdy jsem hodiny dodělával teprve glosu ve volnu doma. Takže,prosím,vypněte v práci počítače s kartami,inzeráty nebo filmy a mne a můj čas nechte na pokoji. " Odpracuji " si DIVADLO stovky hodin měsíčně.

DIVADLO za tyto peníze měsíčně.

Ano,i dnes ve volnou neděli jsem chvilku v práci " psal ".

Jo a ještě mi můžete vyčíst,že jsem se dnes k 70.nám díval v práci na " Viktora Preisse ".