Třesky plesky

23.12.2017 12:20

Přátelé,zaurgoval jsem plánovanou " VYNADÁVKU " avizovanou před pár týdny uměleckým šéfem Jurajem Deákem. Má ji se mnou " provést " šéfdramaturg Divadla na Vinohradech,vážený a milý pan Jan Vedral a to kvůli stížnostem vedení divadla na můj ještě na podzim WEB,nyní před koncem roku na můj kulturní BLOG  (změna statutu stránek). Když jsem teď osobně přál panu Vedralovi krásné prožití vánočních svátků,zeptal jsem se " a kdy,Honzíčku,budete tedy se mnou důrazně mluvit "? Odložil to na leden,že pak některý termín na hodinku u kafe ..... Těším se tedy na tzv. " kulatý stůl ",abychom si vyříkali pozice vedení divadla a mne coby autora blogu. Velmi si vážím pana Vedrala,jeho dramarurgické,autorské a rovněž pedagogické práce a je pro mne v současném divadle jedinou PERSONOU,která mi může a má a také otevřeně smí co k mému blogu určitě i odborně říct. Neboť ředitel pouze mlčí a umělecký šéf pouze nadává. Začínal jsem svůj web vydávat před 3 lety s cca 300 čtenáři,když jsem hájil svoji manželku před bezprecedentním chováním ředitele Divadla na Vinohradech TomášeTöpfera. Z tehdy jen osobního sporu vzniklo již tříleté pokračování mých webových stránek o dění nejen u nás v divadle,ale v české kultuře vůbec a k dnešnímu dni tj. k 23. prosinci 2017 mám 28 030 čtenářů,povětšinou z České republiky,ale obrovský mnohatisícový podíl na oblibě mého blogu mají i zahraniční čtenáři ze všech koutů světa.Nesmírně mne to baví,protože mám o čem vyprávět a na co vzpomínat. Podle Juraje Deáka však jsem sice dobrý vrátný,tzv. podržtaška,ale DIVADLU prý vůbec,ale vůbec NEROZUMIM. Prý ve všech jeho souvislostech,to po mých 22 letech v DnV. Milý pane umělecký šéfe,právě že ale často formuluji ve svých glosách názory nejobyčejnějších našich diváků,kteří fakt divadlu nerozumí a také proč by měli,chodí přece hlavně k nám za výsledkem naší kolektivní práce tj. za kulturními zážitky,máte vždy u mne možnost publikovat svoje odpovědi správným směrem a jediným pravdivým pohledem od těch,kteří Divadlo na Vinohradech teď řídí. Pokud o takovou vzájemnou SPOLUPRÁCI bude divadlo stát. Na mém webu je na titulní stránce vždy kvůli pohodlí NAŠICH DIVÁKU rozcestník,ODKAZ na oficiální " Töpferovy " stránky Divadla na Vinohradech. Takhle nás moji čtenáři vnímají. Diví se,že ředitel vůbec nemá i jen minimální zájem o vzájemnou spolupráci. A pokud někdy tady něco kritizuji,je to opět jen názor,s kterým se může i má polemizovat,ale nikoli ho okřikovat. VIZ citát Miroslava Horníčka z blogu. Takže SUMA SUMARUM : těším se na diskusi s Janem Vedralem. 

Šéfdramaturg DnV Jan Vedral. VIZ životopis na konci glosy. S takovou KAPACITOU v divadelním oboru si velmi rád sednu s " hlavou na špalek ".

Sporem o manželku můj web " začal ",ale již dávno jsou ty staré materiály z mé inciativy jen v mém ARCHIVU. Tehdy však ale nesmírná arogance moci.

Kresba Ondry Suchého k mému před 3 lety SPORU s Tomášem Töpferem..... Podpořil mne významně tehdy i můj přítel,režiser Jiří Menzel.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????

Životopisná DATA o Janu Vedralovi - ZDROJ z internetu.

Je synem režiséra Rudolfa Vedrala. Po absolvování Gymnasia Jana Nerudy v Praze nesměl být přijat k vysokoškolskému studiu, byl zaměstnán jako pomocný dělník v papírnách. Po dvouleté vojenské službě zakončil v roce 1981 dálková studia DAMU. Během studia působil jako metodik ochotnického divadla, jako dramaturg divadla v Olomouci, v 80. letech pak v Divadelním ústavu, jako dramaturg rozhlasových her v Československém rozhlase, od roku 1986 jako šéfdramaturg Divadla na Vinohradech. Od roku 1984 přednáší na DAMU, v 80. letech se významně angažoval jako lektor českého amatérského divadla. V letech 1990 – 1994 byl ředitelem Městských divadel pražských, pak (opětovně) do roku 1998 šéfdramaturgem Divadla na Vinohradech, na počátku milénia působil pět let jako dramaturg Činoherního studia v Ústí nad Labem. Od roku 2005 působí jako programový poradce v Českém rozhlase.

V roce 1994 byl habilitován docentem, v roce 2001 jmenován profesorem dramaturgie činoherního divadla. V roce 2009 získal titul PhD. na VŠMU v Bratislavě za práci Horizont události (Teoretická postdramaturgie). Vedle kontinuální pedagogické činnosti na Divadelní fakultě AMU v Praze byl jedním ze zakladatelů soukromé vysoké školy Literární akademie J. Škvoreckého a dva roky jejím prorektorem, učil tři roky na Vyšší odborné škole publicistiky, od roku 2005 přednáší na Fakultě dramatických umení Akadémie umení v Banské Bystrici.